Matagumpay na naakit ang kanyang bagong kasintahan na sumakay sa kabayo