Kapag naglalaro ako sa isang grupo, tinatanggap ko ito