Ang buong video lang na mga tagahanga ay nag-leak ng Chibi1311