Sekswal na pagsubok ng gurong may mahabang paa

 naglo-load 

Natuklasan ni Jordan Maxx na ang isa sa kanyang mga estudyante ay nagbebenta ng mga sagot sa mga pagsusulit. Noong una ay medyo naiinis siya, ngunit pagkatapos makipag-chat sa kanya, napagtanto niya na talagang may lakas siya. Kaya't ginagawa niya ang gagawin ng sinumang mabuting guro at nangangako na tutulungan siyang makamit ang tagumpay, ngunit tinulungan muna niya itong makamit ang kanyang pangarap na matalo ang pinakamainit na guro sa paaralan.

Sekswal na pagsubok ng gurong may mahabang paa