Kung hindi ka mahilig kumanta, itulak mo ako at sipain mo ako sa isang karaoke bar