Bumisita sa kapatid ko pero sa bahay ko lang nakilala ang bayaw ko

 naglo-load 

Dumating ang nakababatang kapatid na babae upang bisitahin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit ang kanyang bayaw lamang ang nasa bahay

Bumisita sa kapatid ko pero sa bahay ko lang nakilala ang bayaw ko