AVSA-161 Pinagmasdan ng mahinang asawa ang kanyang dalawang amo na niloloko ang kanyang asawa

 naglo-load 

Ngayon ang ika-siyam na anibersaryo ng kasal ni Yu at ng kanyang asawa. Nagpasya ang dalawa na kumain ng mainit na kaldero ngayong gabi. Nang babalik na siya pagkatapos ng trabaho, agad na nakilala ni Shinoda ang dalawa niyang masungit na amo. Niyaya nila siyang uminom, ngunit dahil gusto nilang bumalik at kumain ng hot pot kasama si Yu, tumanggi si Shinoda. Binantaan nila siya ng promosyon bilang pinuno ng departamento, kaya wala siyang magawa kundi imbitahan silang mag-inuman nang magkasama. Habang kumakain, ang dalawang amo na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng masama ang tungkol kay Shinoda, na palaging isinasaalang-alang na siya ang kanilang errand boy at walang kakayahang gumawa ng anumang bagay na kapaki-pakinabang para sa kumpanya. Pagkatapos kumain, pinilit nilang bumili ng sigarilyo ang asawa ni Yu sa malayo at iniwan si Yu at ang malaswang direktor. Ginamit niya ang kinabukasan ng asawa ni Yu bilang banta para papayag itong pagsilbihan at makipagtalik sa kanya. Hindi iyon tumigil doon, sa gabi habang natutulog silang mag-asawa, may dalawang amo na sumingit at nagmahal sa kanya, diretso pa nga ang bulalas sa matris sa harap ng mahinang asawa.

AVSA-161 Pinagmasdan ng mahinang asawa ang kanyang dalawang amo na niloloko ang kanyang asawa