Inaanyayahan ang isang baliw, malaking dibdib na babaeng tutor na makipagtalik

 naglo-load 

Kumuha ng tutor ang nanay ko para tulungan akong mag-aral para sa entrance exam sa unibersidad. Pero hindi niya akalain na magiging ganito kaganda ang kanyang guro, at magiging mahalay din pala ito. Unti-unting nagkakaroon ng damdamin ang dalawa at patuloy ko siyang binatukan hanggang sa uminit siya. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako nag-aral at inilabas ko na lang siya para bugbugin siya. Aaminin ko masarap siya at magaling makipagmahal, no wonder sobrang bilib ako sa kanya.

Inaanyayahan ang isang baliw, malaking dibdib na babaeng tutor na makipagtalik