Ang pakikipagtalik sa isang etnikong babae ay hindi sapat