Ang batang piloto ay nag-click nang walang awa sa eroplano