PRED-233 Pagpunta sa lungsod upang manirahan sa bahay ng aking pinsan at ang dulo

 naglo-load 

Dahil kailangan kong pumunta para sa isang pakikipanayam sa Tokyo, pinayagan ako ng aking kapatid na manatili sa kanyang bahay ng tatlong araw. Habang naghahanap ng palikuran, hindi ko sinasadyang nakita ko ang magandang puwitan ng aking hipag. Ang imaheng iyon ay patuloy na lumilitaw sa aking ulo. Kinabukasan, pagkabalik mula sa pakikipanayam, lumuhod siya para linisin ang sahig, na nag-alab sa aking isipan ang napakagandang puwit na iyon. Habang pinagmamasdan siyang natutulog sa upuan, lampas sa limitasyon ang aking pagtitiis, sinugod ko siya, kinuha ang kanyang katawan at bulalas sa loob niya... At nanatili ang aming lihim na relasyon ng tatlong araw... hanggang sa lumipat ako Tokyo, malapit sa kanyang tahanan para magsimulang magtrabaho...

PRED-233 Pagpunta sa lungsod upang manirahan sa bahay ng aking pinsan at ang dulo