Pagtulong sa kapwa ko na walang asawa...

 naglo-load 

Tinanong ni Billy ang kapitbahay na si Brooke Haven kung kailangan niya ng tulong sa landscaping. Magugustuhan niya ang paghahardin sa kanyang mga palumpong, ngunit sa palagay ba niya ay kakayanin niya ang kanyang malaking kasangkapan? At kung darating siya sa susunod na linggo upang putulin ang kanyang mga hedge, nangangako siyang aalagaan ang kanyang hose.

Pagtulong sa kapwa ko na walang asawa...